top of page

Kas Budgeting

  • Masuk menu “TRANSAKSI”

  • Klik “TRANSAKSI KAS/BANK MASUK”

  • Klik “NEW”

  • Klik “AKUN KAS/BANK”

                 Isi: “KAS BUDGETING”

  • Isi “KODE AKUN”

                 Exp: “ayat silang”

  • Isi “KETERANGAN”

                 Exp: “penambahan kas budgeting”

  • Isi “TOTAL”

                 ( nominal uang kas)

  • Isi “PENERIMA”

                 ( nama masing-masing outlet)

  • Klik “SAVE”

bottom of page