top of page

Setoran

  • Masuk menu “TRANSAKSI”

  • Klik “TRANSAKSI KAS/BANK MASUK”

  • Klik “NEW”

  • Klik “AKUN KAS/BANK”

                 Isi : (rekening masing-masing outlet)

  • Isi “KODE AKUN”

                 Exp: “KAS KASIR”

  • Isi “KETERANGAN”

                 Exp: (TGL/BLN/KODE OUTLET/SHIFT)

  • Isi “TOTAL”

                 (nominal uang yang disetor)

  • Isi “PENERIMA”

                 Exp: “REKENING INDUK”

  • Klik “SAVE”

bottom of page